CM 940 industri top 20 kg

249,00 kr. pr. stk

Produktet er beregnet til indendørs brug på:

  • Underlag af beton.

Bestillingsvare

Informationer/specifikationer på siden er vejledende og kan uden varsel være ændret af producenten. Der tages forbehold for trykfejl og vejledende billeder.

CM 940 industri top 20 kg

Spartelmasse er beregnet til ny produktion og renovering. Produktet er beregnet til indendørs brug på underlag af beton. Produktet kan anvendes som slutlag* i lokaler med industribelastning og som udjævning før epoxybelægning. Produktet kan anvendes som slidlag i industrilokaler med trucktrafik. * Produktet er ikke farve-bestemt – farveafvigelser kan ikke udelukkes.

CM 940 industri top 20 kg Forbehandling

Underlaget skal være rent og frit for støv, cementflager, fedt og andre forureninger, der kan forhindre vedhæftning. Underlagets vedhæftnings- og overfladestyrke skal være min. 1,5 MPa. Underlaget primes altid med PP 600 Primer, som skal tørre før spartling. Af hensyn til primerens filmdannelse og spartemassens hærdning må underlagets temperatur ikke komme under 10 °C. Det bedste resultat opnås, hvis temperaturen i arbejdslokalet ligger mellem 10–25 °C. Ved højere eller lavere temperaturer henholdsvis forkortes eller forlænges hærdningstiden. Med hensyn til revnedannelser på grund af krympning og eventuelle sætninger, må betonkonstruktioner ikke spartles før tidligst en måned efter støbning. Vejledende værdi 90 % RF i konstruktionen bør sættes som øvre grænse for udglatningsarbejde. Brug altid en Combimix kantliste som afgrænsning. For at undgå tilstopning af afløbsledninger bør brønde altid forsynes med tilstrækkelig tætning, inden spartlingen påbegyndes.

Blanding

Pulveret blandes med maks. 4,0 liter vand (maks. 20 %) pr. pose med 20 kg. Blandingen udføres med boremaskine med påsat piskeris eller med en blandingspumpe, der er velegnet til formålet. Den rette vandblanding kontrolleres gennem en flydeprøve med en cylinder med Ø 30 mm og højde på 50 mm på en plexiglasplade på 300 x 300 mm. Med korrekt vandblanding skal udbredningen være maks. 140 mm. Med flydeprøven kontrolleres det også, at spartelmassen er sammenhængende og ikke skiller.

Udlægning

Den blandede masse hældes manuelt ud eller pumpes ud på underlaget i baner. Hver ny bane udlægges i den gamle, så snart som muligt, så massen kan flyde sammen til en jævn belægning. Bredden af banen tilpasses blandepumpens kapacitet og lagtykkelsen. Materialet kræver en let mekanisk bearbejdning med en spartel for at opnå en maksimal jævnhed.

Efterbehandling og udtørring

Inden udtørring kan den halvhærdede spartelmasse nemt formes eller skæres. Topbelægningsklar med epoxi eller lignende efter 3–5 døgn. Ved overmaling af den spartlede overflade skal man altid sikre sig, at den underliggende konstruktion er tilstrækkelig tør. Den angivne tid forudsætter et ørringsklima ved ca. 20 °C, 40 % RF samt luftventilation. Den nystøbte overflade må ikke udsættes for træk, og skal beskyttes mod direkte sollys og regn.

Tekniske datakatalog

Vægt 20 kg