Viser alle 2 resultater

støvreduceret

støvreduceret er de produkter vi har der er cementbaseret, med de naturlige kemikalier som det indeholder, har firmaet Mira gjort sådan at de er støv reducerende, så når du fx blander en pose fliseklæb, ville det ikke støve lige så meget som hvis du fx gjorde det med en billigere klæb.

MALkode 00-4 (1993) PR.nr: 2210758
Produktet indeholder cement. Arbejdshygiejniske forholdsregler for cement skal overholdes.
3110 unifix er baseret på hvid cement, der har et naturligt
lavt chrom (VI) indhold, og vil derfor altid overholde grænseværdien på max. 2 mg/kg.
Produktet er støvreduceret.
Der henvises i øvrigt til sikkerhedsdatablad.

180,00kr.

Underlag med stort restsvind/deformation Alle typer fliser

100,00kr.

Underlag med moderat restsvind/deformation Alle typer fliser, natursten.