Mira 4720 decor topcoating 1 liter

198,00 kr. pr. stk

  • Neutral flydende fladebeskyttelse
  • Påføring med micro decor.

Bestillingsvare

Informationer/specifikationer på siden er vejledende og kan uden varsel være ændret af producenten. Der tages forbehold for trykfejl og vejledende billeder.

Mira 4720 decor topcoating 1 liter

Mira 4720 decor topcoating 1 liter Anvendelsesområde med 

4720 decor topcoating  til vægge med 6820 micro decor overflade. Transparent og neutral tynd flydende overfladebeskyttelse til påføring på overflader med Micro decor. Produktet tørrer op til en usynlig beskyttelse mod fugt, støv m.m.
Underlagstyper bruges på overflader med 6820 micro decor Micro cement. Forbehandling af underlag underlaget skal være fast, tørt og fri for støv, olie, fedt og løse partikler.

Udførelse

Påføres med pensel eller glat malerulle. Det er vigtig at topcoaten fordeles jævnt over hele fladen. Påfør gerne i flere retninger for at opnå ensartet påføring uden striber. Under påføring får overfladen et vådt udseende som tørrer i løbet af 2-3 døgn. Værktøjet rengøres i vand umiddelbart efter brug. Arbejdshygiejniske forhold Indeholder ingen emner som kræver mærkning i henhold til Reach forordningen (EU) 1272/2008. Normale sikkerhedsforhold for håndtering af kemiske stoffer skal overholdes. Der henvises i øvrigt til sikkerhedsdatablad.

Lagring og transport
Opbevares og transporteres frostfrit og køligt. Produktet overholder de tekniske specifikasioner minimum 3 år fra produktionsdato i uåbnet emballage. Kan anvendes efterfølgende – dog kan de tekniske egenskaber ændres f.eks. med en forlænget hærdetid.

Sikkerhed

Omstændighederne med 4720 decor topcoating.  Brugeren skal være instrueret i arbejdets udførelse og kende indholdet af dette sikkerhedsbladet Oplysninger i dette sikkerheds databladet er baseret på oplysninger i vores besiddelse på datoen for udarbejdelsen og er givet under forudsætning af, at produktet anvendes under de angivne forhold og i overensstemmelse med anvendelsesmåden specificeret på emballagen eller i relevant teknisk litteratur. Enhver anden brug af produktet, evt. i kombination med andre produkter eller processer, sker på brugerens eget ansvar.

Katalog

Produkt

Vægt 3 kg