CM 700 Grovspartling 20 kg

149,00 kr. pr. stk

Indendørs brug på underlag:

  • Beton
  • Letbeton
  • Sten
  • Keramik

Bestillingsvare

Informationer/specifikationer på siden er vejledende og kan uden varsel være ændret af producenten. Der tages forbehold for trykfejl og vejledende billeder.

CM 700 Grovspartling

Forbehandling

Underlaget skal være rent og frit for støv, cementflager, fedt og andre forureninger, der kan forhindre vedhæftning. Underlagets vedhæftnings- og overfladestyrke skal være min. 0,5 MPa. Underlaget primes altid med PP 600 Primer, som skal tørre før spartling. Af hensyn til primerens filmdannelse og spartemassens hærdning må underlagets temperatur ikke komme under 10 °C. Det bedste resultat opnår, hvis temperaturen i arbejdsområdet er mellem 10–25 °C. Ved højere eller lavere temperaturer henholdsvis forkortes eller forlænges hærdningstiden. Betonkonstruktioner må ikke spartles før tidligst en måned efter støbning af hensyn til revnedannelser på grund af krympning og eventuelle sætninger. Vejledende værdi 90% RF i konstruktionen bør sættes som øvre grænse for udglatningsarbejde. Brug altid en Combimix kantliste som afgrænsning. Brønde bør altid forsynes med tilstrækkelig tætning, før spartlingen påbegyndes, for at undgå tilstopning af afløbsledninger.

Blanding

Pulveret blandes med maks. 3,6 liter vand (maks. 18 %) pr. pose ved 20 kg til spartellag på 5–40 mm og med maks. 3,2 liter vand (maks. 16 %) pr. pose ved 20 kg til spartellag på 40–70 mm. Blandingen udføres med boremaskine med påsat piskeris eller med en til formålet beregnet blandepumpe. Den rette vandblanding kontrolleres gennem en flydeprøve med en cylinder med Ø 30 mm og højde på 50 mm på en glasplade på 300×300 mm. Med korrekt vandblanding må udbredningen være maks. 135 mm for spartellag på 5–40 mm og maks. 125 mm for spartellag på 40–70 mm. Med flydeprøven kontrolleres det også, at spartelmassen er sammenhængende og ikke skiller.

Udlægning

Den blandede masse hældes manuelt ud eller pumpes ud på underlaget i baner. Hver ny bane udlægges i den gamle, så snart som muligt, så massen kan flyde sammen til en jævn belægning. Bredden af banen tilpasses blandepumpens kapacitet og lagtykkelsen. Spartelmassen udlægges i et spartellag på 5–40 mm. Kan også lægges i et lag på 40–70 mm med lavere tilsætning af vand, samt ned til 2 mm lokalt omkring gulvbrønde og lignende. På underlag af letbeton kan spartelmassen lægges i spartellag på 6–20 mm. Materialet kræver en let mekanisk bearbejdning med en spartel for at opnå en maksimal jævnhed.

Efterbehandling og udtørring

Inden udtørring kan den halvhærdede spartelmasse nemt formes eller skæres. Før der lægges topbelægning, skal det altid sikres, at den underliggende konstruktion er tilstrækkelig tør. Vejledende værdi for udtørring af produktet er 10 mm pr. uge. Den angivne vejledende værdi forudsætter et tørringsklima på ca. 20 °C, 40 % RF samt luftventilation. Den nystøbte overflade må ikke udsættes for træk, og skal beskyttes mod direkte sollys og regn.

Tekniske datakatalog

Vægt 20 kg